Pertanian Keluarga: Menjaga Tradisi Sambil Memanfaatkan Teknologi Terkini Pertanian adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat vital dalam menyediakan pangan bagi penduduk. Namun, dalam perkembangannya, praktik pertanian sering kali terabaikan dan ditinggalkan oleh...